ความเป็นมาของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่สำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน

 958 total views

Armyhosting

8 เมษายน 2561

ท่านฮาบีบ อับดุลเราะห์มาน อาลี มูฮัมหมัด บิน ฮาฟิซ จากประเทศเยเมน

ท่านฮาบีบ อับดุลเราะห์มาน อาลี มูฮัมหมัด บิน ฮาฟิซ จากประเทศเยเมน ผู้มีเชื้อสายท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ลำดับที่ 38 ผู้นำทางจิตวิญญาณทางด้านศาสนาอิสลามที่ได้รับการยอมรับ จากชาวมุสลิมทั่วโลก และเป็นที่เคารพศรัทธาของพี่น้องมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

 475 total views

Armyhosting

8 เมษายน 2561

ประเพณีถวายเทียนพรรษา

เทียนพรรษาในปัจจุบันใช้ประโยชน์เพียงจุดบูชาพระพุทธปฏิมา ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมเหมือนในอดีตอีกแล้ว จึงทำให้ในปัจจุบันเริ่มมีชาวพุทธนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างไปถวายแก่พระสงฆ์แทนเทียนพรรษาซึ่งจะให้ประโยชน์มากกว่าใช้จุดบูชาเท่านั้น

 1,756 total views

Armyhosting

8 เมษายน 2561
1 15 16 17