ความเป็นมาของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่สำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน

 975 total views

Armyhosting

8 เมษายน 2561

ท่านฮาบีบ อับดุลเราะห์มาน อาลี มูฮัมหมัด บิน ฮาฟิซ จากประเทศเยเมน

ท่านฮาบีบ อับดุลเราะห์มาน อาลี มูฮัมหมัด บิน ฮาฟิซ จากประเทศเยเมน ผู้มีเชื้อสายท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ลำดับที่ 38 ผู้นำทางจิตวิญญาณทางด้านศาสนาอิสลามที่ได้รับการยอมรับ จากชาวมุสลิมทั่วโลก และเป็นที่เคารพศรัทธาของพี่น้องมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

 498 total views

Armyhosting

8 เมษายน 2561
1 15 16 17