โครงการในพระราชดำริฯ ช่วยเหลือราษฎร ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

โครงการในพระราชดำริฯ ช่วยเหลือราษฎร ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

—————————————-

          ใต้ร่มพระบารมี… โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะแก พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรแก่ราษฎรตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

          ตามที่นายฮารง มะแม ราษฎรบ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือ (ฎีกา) ขอนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการชลประทานเพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 7 และ 8 ตำบลบาโงสะโต ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันไม่มีพื้นที่ที่จะรองรับน้ำ คลองพาฮงสะโตที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญเพียงแห่งเดียวก็จะแห้งขอดในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก

          เมื่อกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ สร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบาโงสะโตที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร

          สำหรับโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ มีลักษณะเป็นอาคารบังคับน้ำพร้อมคันกั้นน้ำด้านเหนือน้ำ2ฝั่งของลำน้ำ ความยาว 3,000 เมตร เมื่อจัดสร้างจนแล้วเสร็จจะส่งผลให้ราษฎร 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 7 และ 8 ตำบลบาโงสะโต จำนวน 1,396 ครัวเรือน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะจะมีน้ำสำหรับใช้เพื่อการเกษตร โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรของราษฎร ประกอบด้วย พื้นที่นาข้าว 987 ไร่ พื้นที่การเกษตร 1,700 ไร่ สนับสนุนน้ำเพื่อการปศุสัตว์ให้วัวและควาย จำนวน 300 ตัว

—————————————–

 

 3,588 total views,  3 views today