10 เรื่องที่น่ารู้ที่ชาวพุทธต้องรู้ก่อนเข้าพรรษา (17/7/62)

10 เรื่องที่น่ารู้ที่ชาวพุทธต้องรู้ก่อนเข้าพรรษา

1. “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์จะต้องอยู่ประจำที่วัดใดวัดหนึ่งตลอดช่วงฤดูฝน เป็นเวลา 3 เดือน
2. ช่วงหน้าฝน ชาวบ้านปลูกพืชทำนา ทำให้พระสงฆ์อาจเดินไปเหยียบโดนต้นข้าว และเหยียบแมลงตาย จนถูกชาวบ้านติเตียนได้
3. วันเข้าพรรษา ตรงกับวันใด
วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือวันที่ถัดมาจากวันอาสาฬหบูชาหนึ่งวัน
4. พระสงฆ์ท่านจะอยู่ประจำที่ ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อบำเพ็ญสมณธรรม ทั้งการปฏิบัติธรรม และการศึกษาความรู้ในพระไตรปิฎก
5. เครื่องใช้สอยประจำตัวของพระสงฆ์ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ำ และมีดโกน
6. ผ้าอาบน้ำฝน หรือผ้าวัสสิกสาฎก คือ ผ้าเปลี่ยนสำหรับสรงน้ำฝนของพระสงฆ์ มีลักษณะเดียวกับผ้าสบง ชาวบ้านจะนิยมถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา
7. ประเพณีถวายเทียนพรรษา
การถวายเทียนเป็นที่นิยมในช่วงเข้าพรรษา เนื่องจากในสมัยโบราณยังไม่มีไฟฟ้า พระสงฆ์ต้องอาศัยแสงเทียนในการศึกษาพระธรรมวินัย
8. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
เป็นงานประเพณีการประกวดต้นเทียน ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นทุกปีช่วงวันเข้าพรรษา
9. การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน
ในช่วงเข้าพรรษา ประชาชนจะทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม รักษาศีล และงดเว้นอบายมุขต่างๆ
10. วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” และประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั่วประเทศ

————————–

 2,229 total views,  3 views today