โฆษกชาวบ้านพบประชาชน (28/8/62)

https://www.youtube.com/watch?v=5LUEPh1fFV4&feature=youtu.be

 1,527 total views,  6 views today