ความหวังของแรงงานไทยในมาเลเซีย เมื่อเปิดด่านพรมแดนอีกครั้ง (22/04/63)

ความหวังของแรงงานไทยในมาเลเซีย เมื่อเปิดด่านพรมแดนอีกครั้ง

           หลังการปิดด่านพรมแดนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  และพอวันที่ 18 เมษายน เป็นวันแรกของการกลับมาเปิดด่านพรมแดนอีกครั้ง ซึ่งบรรยากาศการเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก แรงงานไทยในมาเลเซียที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับเข้าประเทศ ต่างทยอยเดินทางกลับเข้ามา โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงและสาธารณสุขควบคุมอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาต้องผ่านการคัดกรอง และต้องถูกกักตัว 14 วันทันที ในสถานที่ ที่ทางการได้เตรียมไว้ ตามภูมิลำเนาของแต่ละคน

           หลายคนเมื่อผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง มีสีหน้า ที่ยิ้มแย้ม    แม้ว่าจะถูกกักตัวอีก 14 วัน ซึ่งส่วนใหญ่    ต่างก็บอกว่า อยากกลับบ้าน  รอวันที่ด่านพรมแดนกลับมาเปิดอีกครั้ง อาศัยอยู่ที่มาเลเซียลำบากมาก   ตอนนี้ ร้านก็ถูกปิด เงินก็ไม่มีแล้วยังไม่มีญาติพี่น้อง   บางรายบอกว่า ต้องรวมเงินกันเพื่อให้เพื่อนบางคนได้ไปขอใบรับรองแพทย์ เพราะอยากให้ได้กลับบ้านทุกคน   โดยในแต่ละวัน ด่านพรมแดนแต่ละที่  จะมีการกำหนดจำนวนผู้ผ่านเข้า-ออก    โดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บของกระทรวงการต่างประเทศ  ซึ่งต้องเตรียมเอกสารรับรองการเดินทางจากสถานทูต และใบรับรองแพทย์ระบุคำว่า  ‘Fit  to Fly’  ซึ่งหลายคนเมื่อเดินทางมาถึงด่านพรมแดนแล้ว  ทุกคนต่างก็ดีใจ ที่จะได้กลับบ้าน อีกครั้ง  แม้จะต้องถูกคัดกรองตามที่เจ้าหน้าที่หน้าที่กำหนดมา หรือถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ 14 วัน    ทุกคนก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

*********************************

 1,038 total views,  3 views today