“ค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์” สร้างภูมิคุ้มกัน ทางสายใหม่ห่างไกลยาเสพติด

ทหารพราน 44 ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ตามโครงการ “ค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์” และจัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

          ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4403 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกะพ้อ, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำศาสนา, บัณฑิตอาสา และมวลชนญาลันนันบารู ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ตามโครงการ “ค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์” สร้างภูมิคุ้มกัน ทางสายใหม่ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนตาดีกานูรูซซารีฟ บ้านตะโละดือรามัน หมู่ที่ 4 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

          ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4406 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งยางแดง, ผู้นำหมู่บ้าน, บัณฑิตอาสา และมวลชนญาลันนันบารู จัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน และโทษภัยของยาเสพติดให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าใจ ณ บ้านบือจะ หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

          ในส่วนของ กองร้อยทหารพรานที่ 4413 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งยางแดง, ผู้นำหมู่บ้าน, บัณฑิตอาสา และมวลชนญาลันนันบารู เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง โดยการขับเคลื่อนนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 เพื่อพัฒนาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดี สร้างสภาวะเกื้อกูลที่ดีต่อกัน ปลูกฝังการเรียนรู้โทษภัยยาเสพติด ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ บ้านละอาร์ หมู่ที่ 6 ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

***********************************

 345 total views,  3 views today