องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่ศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 11 /2563 (24/07/63)

 198 total views,  3 views today