หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

       

             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ หน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ตำบล มะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี พันโท ชาญฤทธิ์ ฮันสราช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151, กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, กำลังพลกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151, ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

            จากนั้นเวลา 09.00 น. พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และขันติธรรม ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดำริหลากหลายด้านเกื้อกูลให้พสกนิกรสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงธำรงวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งต้นน้ำลำธารที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ก่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีของราษฎร ยังความเจริญ และผาสุกของประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องสถิตแนบแน่นในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา โดยมี พันโทกฤษกร คงสมโอษฐ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, พันโทศักดิ์สม พรหมแพทย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, พันตรี ปรีชา รุ่งเมือง เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, นายทหารสัญญาบัตรหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, และกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

*********************************

 1,531 total views,  2 views today