แม่ทัพภาคที่ 4 มอบนโยบายแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ยะลา

          วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.15 น. ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้แก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดสันติสุข โดยมี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, นายอำเภอ, กำนัน, และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย จำนวน 389 คน

           พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ถึงเวลาที่ต้องพูดความจริง “สู้ด้วยความจริง เพราะความจริงจะชนะทุกสิ่ง” ยืนยันว่าการใช้อาวุธไม่มีสิทธิ์ชนะ ล่าสุดสถานการณ์การเข้าพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยทำให้สถานการณ์คลี่คลาย ทั้งนี้เพราะชาวบ้านโทรแจ้งเหตุมายังตำบล ทหาร ตำรวจร่วมมือกัน และที่สำคัญคือความร่วมมือจากกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดสันติสุข นอกจากการพูดคุยเพื่อสันติสุขและการใช้ความจริง ในพื้นที่ใดมีปัญหา ทุกปัญหานำเสนอได้โดยผ่านสภาสันติสุขตำบล ถึงเวลาแล้วต้องพัฒนาประเทศเรา เราต้องช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน ขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ช่วยช่วยดูแลประชาชน ทั้งเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ผ่านมา และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

             สำหรับการประชุมมอบนโยบายให้แก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นการพูดคุยสร้างความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด อีกทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสนอปัญหาในพื้นที่ผ่านสภาสันติสุขตำบล นำผู้เสพไปบำบัดในแคมป์ 35 ตลอดจนการ ดูแลรักษาป่าไม้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

***************************************

 12,214 total views,  2 views today