มณฑลทหารบกที่ 42 ซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยในพื้นที่

          มณฑลทหารบกที่ 42 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ โดยมี พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ประธานในการซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เนื่องจากอำเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 8 เมืองหลักที่สำคัญ เป็นพื้นที่ล่อแหลม ที่อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่คุ้มค่าในการก่อเหตุ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา จึงจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ บริเวณตลาดนัดวันเสาร์ (ถนนคนเดินโชคสมาน) ถนนโชคสมาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          เพื่อระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างประสานสอดคล้อง ตามสถานการณ์ที่ได้สมมติให้เกิดเหตุระเบิด และได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวประชาชน พบจักรยานยนต์ต้องสงสัยบริเวณตลาดนัดวันเสาร์ (ถนนคนเดินโชคสมาน) และนำกระเป๋าบรรจุวัตถุระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ในถังขยะ จากแรงระเบิดทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเกิดเพลิงไหม้อาคารในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าระงับเหตุ ตลอดจนการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยมายังพื้นที่ปลอดภัยด้วยความชำนาญ

           อย่างไรก็ตาม การซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ต้องการให้พื้นที่เมืองหาดใหญ่ปราศจากการก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มาร่วมชมการซ้อมแผนดังกล่าว

************************************

 1,205 total views,  2 views today