แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน แก่ฟาร์มตัวอย่างฯ.ในพื้นที่นราธิวาส

         เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีรับมอบและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ จำนวน 14 ฟาร์ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด- 19 ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งมี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153, ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จำนวน 5 ฟาร์ม เข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน

         โดยลำดับพิธี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อถวายราชสักการะ ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ เข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อนำเมล็ดพันธุ์พืชไปปลูกในพื้นที่เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป

*****************************

 1,108 total views,  2 views today