แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ พบปะผู้ฝึกทหารใหม่ ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

             เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้ฝึกทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ พลัดที่ 1/63 ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 42 หน่วยเข้าใจและปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อย ไม่มีการสูญเสีย และมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตามที่กองทัพบกกำหนด

            สำหรับการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 1 นั้น จะเริ่มดำเนินการฝึก ในระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 63 หรือใช้เวลาในการฝึก 6 สัปดาห์ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 มีนโยบายที่ต้องการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมยุทธศึกษาทหารบกและตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ฝึกทหารใหม่ต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติในการฝึกอย่างถูกต้อง และเคร่งครัด ที่สำคัญต้องไม่มีการสูญเสียจากการฝึกโดยเด็ดขาด

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำในการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 1 ว่า ” หน่วยฝึกทหารใหม่เป็นเสมือนวิทยาลัยแห่งลูกผู้ชาย ผู้ฝึกทุกนายเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างคน สร้างความแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพบก เราต้องทำความเข้าใจทหารใหม่ ที่จากบ้าน จากครอบครัวมาสู่อ้อมแขนของเรา ด้วยการสร้างฐานใหม่โดยใช้ความเข้าใจ ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เปรียบเสมือนพี่ที่จะคอยแนะนำน้อง โดยดำเนินการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป หน่วยฝึกจำเป็นจะต้องคัดเลือกครูที่เป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มาทำการฝึก ดำเนินการฝึกและบทลงโทษทุกอย่างจะต้องสมเหตุสมผล เป็นไปตามระเบียบ ไม่เล่นนอกเกม นอกกติกาโดยเด็ดขาด ที่สำคัญและเน้นย้ำในการฝึกทหารใหม่ทุกผลัดก็คือเรื่องโรคลมร้อน ที่ทุกหน่วยจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการสูญเสียจากโรคลมร้อนเป็นอันขาด หากมีการเจ็บป่วยผู้ฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึกจะต้องทราบข้อมูล และดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ดำเนินการรักษาตามขั้นตอน ไม่ปล่อยไว้จนเกิดอันตรายต่อทหารใหม่ ในส่วนของด้านความเป็นอยู่ และสวัสดิการต่าง ๆ ขอให้หน่วย ไปดำเนินการโดยให้ความเป็นอยู่ของทหารใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ให้กับญาติทหาร ลดความกังวล สร้างความเชื่อถือต่อสังคม ว่าการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก ผู้ฝึกทุกนายคือหัวหน้าครอบครัวของทหารที่เข้ารับการฝึก ทหารใหม่ทุกนายคือลูกหลานที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องดูแล”

****************************

 11,159 total views,  2 views today