แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC

         เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC : International Committee of the Red Cross) นำโดย นายคริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อแสดงความขอบคุณและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกทัพ / ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพบปะโดยพร้อมเพรียง

        สำหรับการเข้าเยี่ยมและพบปะในครั้งนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC : International Committee of the Red Cross) ได้แสดงความขอบคุณทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำหรับความร่วมมือและแรงสนับสนุนการดำเนินงานของ ICRC ในห้วงที่ผ่านมา ทางด้านผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ก็ได้กล่าวชื่นชมทาง ICRC ที่เป็นกำลังเสริมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา จนสถานการณ์คลี่คลายลง ก่อนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่ลดจำนวนลงไปมาก โดยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังได้กล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ถูกบิดเบือนในหลายกรณีแก่ ICRC และเน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก เน้นการเจรจา พร้อมยืนยันต่อ ICRC ว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่พื้นที่ขัดแย้งกันด้วยอาวุธและเคารพถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังได้ฝากเสนอแนะให้ ICRC ประสานการดำเนินงานผ่านทางสภาสันติสุขตำบล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน สามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างตรงจุด พร้อมหารือการพิจารณาแผนการดำเนินงานของ ICRC วาระที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาแผนงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือเรื่องการย้ายสำนักงาน ICRC ที่มีกำหนดย้ายในช่วงเดือน กันยายน 2563 จากสำนักงานชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานี ไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมาทาง ICRC จึงได้หารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อขอเลื่อนการย้ายสำนักงานเป็นเดือน ธันวาคม 2563 แทน ด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงว่าจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นนี้ต่อไป

          สำหรับ “คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ” (ICRC : International Committee of the Red Cross) เป็นสถาบันสังคมสงเคราะห์อิสระ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชาติสมาชิกยอมรับให้เป็นองค์กรอิสระตามหลักการมนุษยธรรมนานาชาติ (international humanitarian law) แห่งข้อตกลงเจนีวา (Geneva Conventions) ซึ่งถือเป็นกฎหมายนานาชาติตามธรรมเนียม มีหน้าที่ตั้งแต่แรกตั้งคือปกป้องผู้รับเคราะห์จากสงครามทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทั้งการบาดเจ็บจากสงคราม การลี้ภัย เชลยสงคราม และพลเรือน ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป

*****************************

 17,111 total views,  2 views today