เจ้าหน้าที่ความมั่นคง เพิ่มความเข้มงวดตามแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ กำลัง 3 ฝ่าย ( ทหาร, ตำรวจ และปกครอง) ในพื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ร่วมรับฟังคำชี้แจงในการปล่อยแถว เพื่อกวาดล้างอาชญากรรม และจำกัดเสรีในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน / เป้าหมายอ่อนแอ โดยมี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหา เป็นประธาน ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

       ขณะเดียวกันที่บริเวณจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ อำเภอยะหาและ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ กำลัง 3 ฝ่าย ( ทหาร, ตำรวจ และปกครอง) ในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ ยานพาหนะต้องสงสัย, การพกพาอาวุธ, การตรวจค้นสิ่งเสพติด, การค้นย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย และตรวจสอบบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปราม สกัดกั้น การเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ และสร้างสถานการณ์

***************************

 1,293 total views,  4 views today