กิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (02/09/63)

      กิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้(31 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่มูลนิธิโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานสุขภาพ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการจัดอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ทางศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยชีวิต ประกอบการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator) ในระดับมาตรฐานสากลแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการช่วยชีวิตและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการนี้ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่องให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 1,321 total views,  2 views today