หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

           เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการ มอบบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ช่วยเหลือประชาชน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อมอบบ้านให้แก่ นางสาวซาวินา เด็นมานิ โดยได้ทำการซ่อมแซมที่พักอาศัยพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยัง ชุดคุ้มครองตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติของหน่วย ตามแผนสกัดกั้นเส้นทางเข้าสู่เมืองเศรษฐกิจ พร้อมพบปะกำลังพล โดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ประสานการปฏิบัติควบคู่กับหน่วยในพื้นที่ เป็นการป้องกันและป้องปราม ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ได้ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคูนายสังข์

          หลังจากนั้น คณะได้เดินทางต่อ ไปยังบ้านเลขที่ 26/2 หมู่ที่ 6 บ้านคูนายสังข์ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อมอบบ้านให้กับ นายพะนบน้อม ธัญญาบาล เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้รับนโยบายจากแม่ทัพภาคที่ 4 ให้ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ ในการให้ ความช่วยเหลือชาวบ้าน ที่มีฐานะยากจนและขาดทุนทรัพย์ โดยเฉพาะ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ดำเนินการมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข ประสานกับสภาสันติสุขตำบล ในพื้นที่ดำเนินการคัดเลือก เพื่อการซ่อมแซมบ้านและทำการส่งมอบในวันนี้ ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้ดำเนินการส่งมอบเป็นบ้านหลังที่ 3 แล้วโดยได้กำหนดเป้าหมายในการส่งมอบเดือนละหลัง เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และสิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากการส่งมอบบ้าน คือได้เห็นความภูมิใจรอยยิ้มของเจ้าของบ้านที่ได้รับ เห็นถึงความหวังของทุกคนที่แสดงออกมา ผ่านแววตาแทนคำขอบคุณ หลังจากนี้เชื่อว่าทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ covid-19 ทำให้การประกอบอาชีพมีความลำบากมากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารและทุกภาคส่วนสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ

         ด้านเจ้าของบ้านทั้ง 2 หลัง ได้กล่าวถึงความรู้สึกดีใจและมีความปลาบปลื้มใจ ที่มีเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านหลังใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากนี้ครอบครัวจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งก่อนหน้านี้ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก หลังคารั่วสภาพบ้านผุพัง มาวันนี้ได้บ้านใหม่ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ตนและครอบครัวได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง

********************************

 189 total views,  6 views today