แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก เพื่อยกระดับเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิ

           เมื่อวันที่ 7 กันยายน​ 2563 เวลา 10.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ภายในค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และหน่วยทหาร กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลภายในหน่วย มอบนโยบาย ข้อคิดปฏิบัติที่สำคัญในการดำรงรักษาไว้ในมาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร และความเป็นทหารอาชีพ พร้อมเน้นย้ำผู้บังคับบัญชาต้องดูแลสวัสดิการ และสิทธิต่าง ๆ ของกำลังพลไม่ให้ขาดตกบกพร่อง โดยเฉพาะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

           สำหรับการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในวันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ต้องการมาให้กำลังใจแก่น้อง ๆ ทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความเชื่อมั่นกับน้อง ๆ ในการเข้ารับการฝึก รวมถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ก่อนให้กำลังใจให้ผ่านการฝึกในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ด้วยความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ “ร่างกายไม่ไหวอย่าฝืน ฝึกไม่ได้ต้องดูแล และรักษา ทำหน้าที่ลูกผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษอย่างภาคภูมิ” แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวทิ้งท้าย

            นอกจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เยี่ยมชมกิจการและโครงการต่าง ๆ ภายในหน่วย โดยเฉพาะ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ ภายในหน่วยทหาร ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริม การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล ตลอดจนครอบครัว ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป พร้อมกันนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกให้กับหน่วยทหารทั้ง 2 หน่วยอีกด้วย

****************************

 10,905 total views,  186 views today