แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตามแนวชายแดน ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19”

           เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม กองบังคับการกรมทหารราบที่ 25 อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ ตรวจติดตามมาตรการควบคุมแนวชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดระนอง เพื่อสกัดกั้นป้องกันโรคโควิด 19 หลังพบเกิดการระบาดรอบ 2 (2nd Wave ) ในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา ซึ่งมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

           โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ประสานการทำงานร่วมกับกองทัพเรือ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรค ตามคำสั่ง ศบค.อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและป้องกันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทั้งช่องทางจุดผ่านแดนถาวร, จุดผ่อนปรนทางการค้า, จุดผ่อนปรนพิเศษ และช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน, สืบสวน หาข่าว การกระทำในลักษณะเป็นขบวนการนำพา เป็นนายหน้า และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกราย ทั้งในระดับพื้นที่และทางสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line และสื่อต่างๆ และขณะนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ตรึงหน้าแนวชายแดนทุกตารางนิ้วเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย พร้อมทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ต่อพี่น้องประชาชนในภาพรวม มั่นใจว่าแนวทางการป้องกันสกัดกั้นของพื้นที่โดยชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ที่ใช้ควบคุมชายแดนไทย-มาเลเซีย มาปรับใช้ จะสามารถควบคุม สกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศได้เป็นอย่างดี

***************************

 15,432 total views,  12 views today