แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำ กำลังพล “รักษาความดี สร้างแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ลานพื้นแข็ง ศาลาสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะและให้โอวาทแก่กำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ กองพลทหารราบที่ 15 ,มณฑลทหารบกที่ 46 และ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บังคับหน่วยพร้อมด้วยกำลังพลให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศสูงขึ้น เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อย่างสมเกียรติ

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ก่อนให้โอวาทแก่กำลังพลที่มายืนแถวต้อนรับ ว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 สิ่งที่น่าชื่นชมตลอดคือความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของกำลังพลทุกระดับชั้นด้วยดีเสมอมา เห็นถึงความเสียสละ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ต่อทุกภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพียงเพื่ออุดมการณ์อันแรงกล้าในการรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็นของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก จนได้รับความไว้วางใจให้กองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ขอให้กำลังพลทุกนายใช้ความรัก ความสามัคคี เป็นคนดี และมีความจริงใจปฏิบัติงานในพื้นที่ สร้างโอกาส และจังหวะ สร้างผลงานอย่างจริงจัง เพื่อปลดทุกข์ในใจของชาวบ้าน สร้างแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”

******************************

 7,704 total views,  189 views today