“ผู้ว่าคนใหม่ ป้ายแดง” ชาวจังหวัดนราธิวาส พร้อมใจต้อนรับ

         เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 เวลา 12.00 น. ข้าราชการพร้อมด้วยพลังมวลชนชาวจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับนายเจษฎา จิตรัตน์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางดาเรศ จิตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพลังมวลชนชาวจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

         โดยทันทีที่เดินทางมาถึงจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พระพุทธรูปกลางแจ้งขนาดใหญ่ ประดิษฐานบริเวณพุทธอุทยาน วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวนราธิวาส และเดินทางไปสักการะ ณ ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ เขามงคลพิพิธนราธิวาส จากนั้นเดินทางไปสักการะเจ้าพระยาระแงะ และสักการะเจ้าแม่ไทรทอง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล

          นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสว่า มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อชาวนราธิวาส ได้รับประโยชน์สุขอย่างทั่วถึงโดยในวันนี้ข้าราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และพลังมวลชนชาวจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่ต่างพร้อมใจกับมอบของขวัญ และของที่ระลึกต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ด้วย

        นอกจากนี้มีการจัดบูธอาหารคาว-หวาน พื้นถิ่นที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม อาทิ ข้าวมันแกงไก่บ้าน ข้าวมันอาหรับ ข้าวยำ หมี่กะทิ กรือโป๊ะนราธิวาส ฯลฯ ตลอดจนเครื่องดื่มประเภท ชาชัก และน้ำผลไม้ให้บริการแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมในงานฯ อีกด้วย

*******************************

 384 total views,  6 views today