แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมสัมมนาบทบาทผู้นำท้องที่ “สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ จชต.

            เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพบปะกำนัน 290 ตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง กับกิจกรรมสัมมนาบทบาทผู้นำท้องที่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามผู้แทนของปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ มาให้การบรรยายพิเศษเพื่อนำข้อมูล องค์ความรู้ มาแลกเปลี่ยน เติมเต็มและหนุนเสริมในบทบาทหน้าที่ ของกำนันทั้ง 290 ตำบลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับฟัง เก็บเกี่ยวเรียนรู้ รับไปปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในพื้นที่ช่วยงานภาครัฐ และฝ่ายความมั่นคง นอกจากนั้นยังมีการแถลงผลการสัมมนาในหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้วางไว้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา 5 ลำดับเร่งด่วนที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          “ทำหน้าที่ของราชสีห์ในการพิทักษ์บ้านเมืองของเราให้สมความมุ่งหวังที่ทางราชการได้คาดหวังไว้เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป” แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวทิ้งท้ายให้กำนัน ทั้ง 290 ตำบล กลับไปพัฒนาพื้นที่ตนเอง แล้วผลของงานจะบ่งชี้ถึงความสำเร็จ ด้วยการ…ลงมือทำ คือคำตอบ

************************

 4,938 total views,  12 views today