“เดินด้วยกัน นำพาสันติ” แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางให้กำลังใจคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก

 

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทาง พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก นำโดย พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก (เส้นทางเดินธุดงค์ระยะที่ 2) ซึ่งได้เริ่มเดินเท้ามาจากด่านชายแดน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปลายทางไปยังอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตร ในโครงการ “เดินด้วยกัน  นำพาสันติ” ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อสร้างพลังความร่วมมือกันระหว่าง 5 ศาสนา ประกอบด้วย พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู และซิกข์ เพื่อสืบสานปณิธานของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่มุ่งให้ศาสนิกยึดหลักคำสอนของศาสนา ร่วมสร้างความร่วมมือ เกิดความเข้าใจ และเจริญจิตใจให้ออกจากวัตถุนิยมนำไปสู่การสร้างสันติภาพ และส่งสันติสุขให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย โดยมี พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พันเอกยุทธนาม เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, นายสัญญา แหละหมัน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง รักษาราชการแทนนายอำเภอเทพา, ผู้แทนส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

           พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก กล่าวว่า วันนี้ขอขอบคุณ และดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 แทนพี่น้องประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะทำงานได้เดินหน้าสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากร้อยยิ้ม และความสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ หวังว่านโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนสู่สันติสุขโดยเร็ววัน

            สำหรับโครงการ “เดินด้วยกัน  นำพาสันติ”คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ได้เห็นความสำคัญของสันติภาพ สำหรับการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ มีความประทับใจเป็นอย่างมาก  ผู้นำศาสนาในพื้นที่ รวมถึงพี่น้องชาวมุสลิมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง นับเป็นสัญญานที่ดีในการร่วมกันสร้างสันติสุข และสันติภาพให้เกิดขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้นากจากจะเป็นการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังจะได้ถือโอกาสเล่าเรื่องราว ความสวยงาม และสิ่งดีๆที่ได้ประสบมาจากการเดินทาง เล่าให้กับพื้นที่อื่นๆได้รับทราบอีกด้วย ทั้งนี้ ทางคณะ“เดินด้วยกัน นำพาสันติ” นำโดย พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ได้มอบธงให้กับแม่ทัพภาคที่ 4 ก่อนที่คณะจะได้เข้าพักแรมที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และจะออกเดินในเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ทางถึง วัดสะกอม ตำบลสะกอม, วัดนาเจริญ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ และวัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อไป

******************************

 2,637 total views,  183 views today