ผบ.ฉก.สงขลา ย้ำ!! ทุกหน่วยในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยห้วงเทศกาลปีใหม่

             พลตรี ศานติ ศกุลตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติงาน และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่  หมู่ 2  ตำบลลำไพล อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา โดยได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วย ตลอดจนพบปะประชาชน เน้นย้ำผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่  อสม. ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงการแพร่ระบาดของ เชื้อโรควิด-19 ป้องกันไม่ให้มีการระบาดในระลอก 2 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลเกาะสะบ้า บ้านกรงอิตำ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และหมวดเชิงรุกที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 43 บ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง เพื่อรับทราบปัญหาตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4 ในการดูแลพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทและมีความพร้อมทุกสถานการณ์ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมทุกสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด

              พลตรี ศานติ  ศกุลตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า ได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยได้เน้นย้ำให้กำลังพล มีความชำนาญ และมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา อีกทั้งเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพ และมีความเข้าใจ หากเกิดเหตุการณ์จริง จะต้องมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งกู้ภัย  และรบพิเศษมาช่วยสนับสนุน  พร้อมปรับปรุงจุดบอดของแผนหรือการปฏิบัติของหน่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

            ทั้งนี้ หัวใจหลักของการปฏิบัติงาน มีเพียงอย่างเดียว คือ ความไม่ประมาท รวมถึงเน้นย้ำในเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆในพื้นที่ในการสร้างเงื่อนไข  เราอยู่ร่วมกับประชาชนต้องดูแลประชาชน หากประชาชนติดขัดเรื่องอะไร ให้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านกำนัน หรือหน่วยในพื้นที่ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจ กำลังทหาร , ตำรวจและฝ่ายปกครอง จะคอยดูแลปกปักรักษาพื้นที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้เดินทางไปเที่ยวอย่างปลอดภัย หน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

            ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ขณะนี้ในประเทศเพื่อนบ้านมีการระบาดของโควิด-19 อย่างน่าเป็นห่วง เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนจึงต้องเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นและเฝ้าระวังผู้ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น  โดยเจ้าหน้าที่เองต้องมีการป้องกันระวังตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในการดูแลตัวเองและร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นระลอกที่ 2

**************************************

 1,366 total views,  2 views today