หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครูและนักเรียน โรงเรียนตาดีกา พร้อมให้ความรู้การป้องกัน COVID – 19

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ในสถานศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียน โรงเรียนตาดีการาชพัฒนา ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ รวมแถวเคารพธงชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ และให้ความรู้ในเรื่องของการระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่กำลังจะกลับมาระบาดในระลอกที่ 2 เพื่อให้เด็กได้รู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ถูกวิธี พร้อมทั้งสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การล้างมือที่ถูกวิธี

           ด้านนักเรียนในโรงเรียนต่างรู้สึกดีใจที่ พี่ๆ ทหารได้เข้ามาเยี่ยมในโรงเรียน รู้สึกมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนการสอน ต่างให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และไม่รู้สึกหวาดระแวงและหวาดกลัวทหารอีกต่อไป มีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ทหารมากขึ้น รวมถึงสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และมีความสุขในการเรียนมากขึ้น พร้อมทั้งบอกว่าอยากให้พี่ๆ ทหารเข้ามาร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอนอีก

             

           โรงเรียนตาดีกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด เป็นโรงเรียนสอนจริยธรรม เปิดสอนเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุระหว่าง 5-12 ปี ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ส่วนมากจะสอนในชุมชนหรือมัสยิดที่เยาวชนเดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวกไม่ไกลเกินไปนัก รูปแบบการเรียนการสอนว่า โรงเรียนตาดีกาเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเบื้องต้นให้กับเด็ก เน้นการสอนจริยธรรม การอ่าน – เขียน ภาษามลายู รวมถึงการประกอบศาสนกิจ โดยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครในชุมชนเป็นผู้สอน

*************************

 1,603 total views,  2 views today