ผบ.ฉก.ทพ.46 เน้นย้ำ มาตรการการป้องกัน โควิด-19 และมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงปีใหม่

             ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล และเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล ทั้ง 4 ชุดคุ้มครอง ในอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ชคต.สุวารี,ชคต.สาวอ ,ชคต.เรียง และชคต.รือเสาะออก) ในห้วงก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยได้พบปะ และเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการเรื่องความปลอดภัยของกำลังพลห้วงลาพักให้มีความระมัดระวังไม่ตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุรุนแรง ตลอดจนเรื่องให้ปฏิบัติตามนโยบายสั่งการ ของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการต้องมีความพร้อม การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์คนดี ไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด และการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันป้องกันภาวะเครียดของเพื่อนร่วมงาน

            พร้อมกันนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและงบประมาณสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล และเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล

**********************************

 306 total views,  3 views today