นราธิวาสผุดไอเดีย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

           เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. ณ ด่านตรวจถาวรยานิง บ้านยานิง หมู่ที่ 2 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยใช้ชื่อว่า “ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พร้อมด้วยผู้บังคับกองร้อยทหารพรานหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ ซึ่งมี นายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธี

           ด้วยอำเภอเจาะไอร้องได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ห้วงตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 โดยใช้ชื่อว่า “ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”  เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนทั้ง ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครประจำพื้นที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง ให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**************************

 228 total views,  3 views today