ด่านความมั่นคงยะลา ยกระดับเพิ่มความเข้มงวด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่

            เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำด่านตรวจหลัก ท่าสาปเมืองยะลา ยกระดับเพิ่มความเข้มงวด มาตรการป้องกันเขตเมือง เน้นตรวจค้นบุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัย เป้าหมาย จำกัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง  หลังการข่าวแจ้งเตือนให้ทุกหน่วยในพื้นที่ เฝ้าระวังการก่อเหตุของกลุ่มคนร้าย ซึ่งยังคงมีความพยายามที่จะก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

            ซึ่งในวันที่ 30 ธ.ค 63 เป็นวันสุดท้ายของการทำงาน ก่อนหยุดยาวในช่วงปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค 63 ถึงวันที่ 3 ม.ค 64    โดยทางผู้บังคับบัญชา ได้เน้นย้ำในการสร้างความปลอดภัยพื้นที่ และชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน    รวมทั้ง ตรวจสอบบุคคลต่างด้าว บุคคลกลุ่มเสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างเข้มข้น ควบคู่กับการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ประชาชน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % เมื่อออกจากบ้าน  ตามมาตรการการ ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19   ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ทั้งนี้ หากไม่สวมใส่จะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

******************************

 471 total views,  6 views today