แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายคุมเข้ม สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่

            เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร เพื่อติดตามรับฟังผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบาบแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มพื้นที่เสียง พื้นที่ล่อแหลม เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนให้หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ทำพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว บูรณาการกำลังทั้งพื้นที่เมือง พื้นที่ป่าภูเขา และพื้นที่ตอนใน ลาดตระเวนกดดัน บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เพื่อลดความพยายามการก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพ และติดตามเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนมาดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็ว

             หลังจากมีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานแล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงมาพบปะกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ของอำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส เพื่อทำความเข้าใจสร้างความร่วมมือ ด้วยความตั้งใจที่บอกกับทุกคนที่มาพบปะว่า “วันนี้ตั้งใจมาเปลี่ยนเจาะไอร้องให้เป็นเจาะไอรัก ฝากไปถึงทุกคนถึงความร่วมมือของผู้นำในการสร้างการตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ในการที่จะทำพื้นที่แปลเปลี่ยนจากความรุนแรงเป็นความรัก มีความน่าอยู่ สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ถึงแม้เหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรแต่ด้วยความร่วมมือ การได้พูดคุยและทำความเข้าใจกันสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้น” ซึ่งบรรยากาศภายในการพบปะกันครั้งนี้ ทุกคนมีความเห็นที่จะทำให้พื้นที่ปราศจากความรุนแรง ทุกอย่างถือเป็นประสบการณ์ นำไปสู่ความร่วมมืออย่างจริงใจจากทุกภาคส่วน บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นทุกส่วนตอบรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

        

            ภายหลังจากการพบปะกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และมอบโอวาสแก่กำลังพลแล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้ถือโอกาสลงพื้นที่ในครั้งนี้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคงบนเส้นทางถนนสายเจาะไอร้อง-สุไหงปาดี ยังด่านตรวจบ้านยานิง และเดินทางตรวจความเรียบร้อยตามแผนรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านตรวจบ้านน้ำตก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ก่อนกลับเข้าพื้นที่ตั้งค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ค้างแรมในพื้นที่ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในหน่วยเป็นอย่างมาก

           

            โดยการลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวกับกำลังพลว่า “จุดที่ตั้งแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ได้ถูกบันทึกไว้ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์สร้างขึ้นจากความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่กำลังพลทุกนาย ให้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชน ด้วยความรักและศรัทธา มุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จนเป็นที่ไว้วางใจแก่พี่น้องประชาชน ว่าตรงนี้คือผืนแผ่นดินไทยเป็นผืนแผ่นดินที่เราได้ครอบครองอยู่ แล้วเราจะรักษาให้คงอยู่คู่ชาติไทย วันนี้มาเยี่ยมเยียนพร้อมผู้บังคับบัญชาหลายท่าน ตั้งใจว่าจะมาร่วมอยู่ ร่วมกิน ร่วมนอน แบ่งปันทุกข์สุขกันในค่ายแห่งนี้ เพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเราทหารทุกนายได้เห็นว่า ในวงรอบในช่วงเวลาที่มันถูกจารึกไว้ มันจะต้องไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นมาอีก ถึงแม่จะมีความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอยู่ก็ตาม เป็นเพียงการก่อกวนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเท่านั้น  วันนี้ขอเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราเจ้าหน้าที่ทุกนาย เหตุจะเกิดหรือไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเฝ้าระวัง เข้มงวด ปฏิบัติการเชิงรุก จำกัดเสรีให้หายไป คืนนี้จะต้องไม่มีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่รอบค่ายแห่งนี้ ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องแห่งนี้ เราจะเปลี่ยนเจาะไอร้อง เป็นเจาะไอรักได้ยังไง ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราเป็นผู้กำหนด ความมุ่งมั่นของพวกเราเท่านั้น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีขวัญมีกำลังใจที่จะยืนหยัดในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป เราจะเป็นใครมาจากไหนก็แล้วแต่ เราทั้งหมดอาสาที่มาทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งแล้ว ในชีวิตของเราที่สวมเครื่องแบบอยู่ โอกาสในการที่จะพักผ่อนในงานเทศกาลต่าง ๆ กับครอบมันมีน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัว ได้เฉลิมฉลองกับครอบครัว แต่พวกเราก็ได้ทำใจไว้แล้วตั้งแต่เราก้าวเท้าเข้ามาสวมเครื่องแบบอันทรงเกียรติ ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตน แต่เราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ”

*****************************

 2,385 total views,  2 views today