ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. เน้นย้ำมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

            เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ มอบของขวัญปีใหม่แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาย 4 ส่วนหน้า และเข้าร่วมประชุม

           ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการชี้แจงสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมสั่งการและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในปี 2564 โดยเน้นย้ำมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ และให้กำลังพลทุกหน่วยรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีไว้ ให้มีความหนักแน่น ระมัดระวังในการครองตน และกำลังพลทุกนายต้องมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำหน้าให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานในลักษณะพื้นที่เฉพาะ ถือเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน ทหารมีหน้าที่เน้นเรื่องความมั่นคง ตำรวจดูแลอาชญากรรม, การสืบสวนสอบสวน และพลเรือนดูแลด้านการพัฒนาต่างๆ ซึ่งปัจจัยสำคัญในการทำงานร่วมกันแต่ละส่วนนั้น ต้องพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้บรรลุตามเป้าหมาย ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งปัญหาลักลอบเข้าเมือง, ปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้สถานการณ์คลี่คลายลงโดยเร็ว เชื่อมั่นได้ว่าหากเรายังคงรักษามาตรการเหมือนช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19 ในระลอกใหม่จะไม่รุนแรงและคลี่คลายลงโดยเร็ว

*******************************

 1,791 total views,  3 views today