แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่รามัน ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

             เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสา ซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยทหาร หน่วยงานในพื้นที่ นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจน คณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ที่มาร่วมแรงบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ที่ได้รับมาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามลงพื้นที่ได้ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย โดยถุงยังชีพดังกล่าว จะทำการเร่งบรรจุลงถุงพระราชทานเป็นจำนวน 4,000 ถุง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา อย่างเร่งด่วน

            โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ในหลายพื้นที่ ยังคงประสบกับปัญหาอุทกภัย และหลายพื้นที่สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังคงมีความลำบากเรื่องของข้าวปลาอาหาร ทางกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ โดยยังมีการจัดตั้งรถครัวสนาม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และฝ่ายพลเรือน คอยเฝ้าระวัง ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และได้มีการดำเนินการทำอาหารแจกจ่ายทุกมื้อร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ด้วย สิ่งของอุปโภค และบริโภคอื่นๆก็ยังคงมีความจำเป็น จะเร่งบรรจุลงถุงยังชีพ จากนั้นก็จะดำเนินการทยอยนำถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ แจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องอย่างเร่งด่วน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป”

***************************

 3,051 total views,  51 views today