ผบ.ฉก.สงขลา เน้นย้ำชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เฝ้าระวังพื้นที่ให้ปลอดภัย

            เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ร้อย.ร.2531 บ้านโคกม้า ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบปะให้กำลังใจกำลังพล พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท เพิ่มความระมัดระวัง มีความพร้อมทุกสถานการณ์ ทั้งเน้นย้ำข้อปฏิบัติที่สำคัญในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ก่อนจะมอบเครื่องบริโภค และร่วมรับประทานอาหารกลางวันสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุดปฏิบัติจรยุทธ์ 

           จากนั้นได้เดินทางไปประชุมการบรูณาการ การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยเน้นย้ำแผนการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ด้วยการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ประสานการทำงานร่วม 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง  ภายหลังการประชุมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของกำลัง 3 ฝ่าย ในเขตเทศบาลเมืองจะนะ โดยได้ชื่นชมการปฏิบัติงาน และให้ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือกันเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้เดินตลาดพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชน โดยได้พูดคุยสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานกล้อง CCTV ณ ตำรวจภูธรจะนะ ตลอดจนจุดตรวจ/จุดสกัด หน้าวัดโรจนาราม ,แยกชวาทอง และจุดตรวจทางพาดรถไฟ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเทศบาล และมอบนโยบายการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

           พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นภารกิจในการร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย หารือ ตามแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเทศบาล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน ทุกภาคส่วนมีความพร้อม ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เชื่อว่าหากเกิดเหตุในพื้นที่สามารถออกปฏิบัติงานตามแผนที่เตรียมไว้อย่างรวดเร็ว ในวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมการทำงานในเขตเทศบาล อำเภอจะนะด้วยกันทั้งหมด 5 จุด ได้มองเห็นศักยภาพการเตรียมความพร้อม และการทำงานของเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชนสามารถไว้วางใจ และเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี  ในการนี้ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย หมั่นทำความสะอาดมือ นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ของตน หากพบเห็นบุคคลแปลกหน้า หรือความผิดปกติในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

           จากนั้นเวลา 15.00 น. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เดินทางต่อไปยัง จุดตรวจคัดกรองโควิด 19 บ้านควนติหมุน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง โควิด 19  พร้อมมอบเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ก่อนร่วมลงพื้นที่พร้อมกับผู้นำท้องที่ และผู้นำศาสนา เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ นายหมะ อูมาสะ บิดาของ นายจำเริญ  อุมาสะ บุคคลที่มีหมายจับ ป.วิอาญา ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จังหวัดสงขลา ณ บ้านเลขที่ 77  บ้านบ่อเตย หมู่ที่ 1 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้อย.ร.2534 และประชุมรับฟังแผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงวันที่ 12 – 14 มกราคม 2564 พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ณ ร้อย.ร.2534 บ้านควนติหมุน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

***********************

 210 total views,  9 views today