“ทุกฝ่ายพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

             เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ปัตตานีและนราธิวาส โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมคณะติดตามไปยังบ้านคุระ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และสวนสิรินธรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ติดตามรายงานสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ และแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ให้แก่พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ก่อนมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปัตตานี 300 ชุด และจังหวัดนราธิวาสอีก 500 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์ที่ลำบาก ตรวจเยี่ยมรถครัวสนาม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสาที่ทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

             ซึ่งจากรายงานสถานการณ์ ผลกระทบและความเสียหาย สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้รับความเสียหาย จำนวน 8 อำเภอ 41 ตำบล 161 หมู่บ้าน  14,281 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ส่วนพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส ได้รับความเสียหาย 13 อำเภอ 70 ตำบล 450 หมู่บ้าน 25,211 ครัวเรือน

             โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ก่อนเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทุกที่ทันทีเพื่อประสานการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

***********************************

 2,604 total views,  33 views today