ผู้ว่าฯ นราธิวาส ส่งเสริมกิจกรรมต้านยาเสพติด “เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด”

            เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64  ที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด โดยมี นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายสุวิทย์ นาคเป้า หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ

            นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เยาวชนแกนนำที่ผ่านการอบรมเยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด จะต้องสร้างเกราะคุ้มกันตนเอง สร้างความเข้มแข็งที่ต้องเริ่มจากตนเอง ก่อนที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น และเชื่อมั่นว่าทุกคนจะทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากพิษภัยยาเสพติด สามารถช่วยเหลือทางราชการ ช่วยสอดส่องบ้านเมืองให้ปลอดภัย และห่างไกลจากยาเสพติด

            โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ได้มอบเกียรติบัตรและมอบโอวาทแก่เยาวชนแกนนำที่ผ่านการอบรมกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด จำนวน  118 คน หลังจากนั้นได้พบปะให้กำลังใจกลุ่มเยาวชนแกนนำ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

******************************

 339 total views,  3 views today