ยะลา ยังคงเข้มงวด เฝ้าระวัง ในมาตรการป้องกันโควิด-19

           เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลาประจำสัปดาห์ โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาวาระสำคัญที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้มีการเสนอ ประกอบด้วย การขอถอดกำลังบุคลากรสาธารณสุขประจำด่านระหว่างจังหวัดเพื่อให้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเสี่ยงและประเทศเสี่ยงในพื้นที่ 2.ดำเนินการ ศปก.ระดับตำบลคัดกรองคนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงประเทศที่ไม่ได้รายงานตัวและกลับมายังหมู่บ้านตนเอง และ3.การทบทวนมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัดของเจ้าหน้าที่รัฐลูกจ้างทุกประเภทจังหวัดยะลากรณีเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

           ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ภายหลังจากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงเข้มงวดในมาตรการของการติดตามบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากพื้นที่อื่น โดยกำชับให้ทางอำเภอทุกอำเภอไปดำเนินการแผนมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ซึ่งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีรพ.สต.เป็นแกนหลักในการตรวจสอบกลุ่มบุคคลเสี่ยง ซึ่งหากมีรายงานให้รีบแจ้งไปยัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้าตรวจสอบโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดยะลา ยังไม่มีการพบผู้ป่วยรายใหม่มาเป็นเวลา 280 วัน

******************************

 183 total views,  3 views today