แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง เน้นย้ำ! มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน โควิด-19

           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 หน้าวัดธนาภิมุข ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในการคัดกรองบุคคลเข้าออก ที่ประกอบไปด้วยหน่วยกำลังทหารพรานในพื้นที่ชุดคุ้มครองตำบล และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่ อย่างเคร่งครัด

            ต่อมาที่จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเส้นทางรอยต่อจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา เพื่อคุมเข้มมาตรการการเดินทางเข้ามายังพื้นที่ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ ในการควบคุมเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัด โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนต้องไม่ปิดบังข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัด ด้วยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดด้วย โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ตลอดจนอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันตนเองตลอดจนนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวด้วย

*******************************

 1,488 total views,  6 views today