“เดินสายเติมกำลังใจ” แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ COVID-19

          เมื่อวันที่ 25 ก.ค.64 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองบุคคล เข้า-ออก ระหว่างพื้นที่เส้นทางอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงระบาดหนักในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างหนักเพื่อควบคุม ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ รักษามาตรการของจังหวัดและสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดคัดกรอง ถือเป็นด่านหน้าในการตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่ เพื่อประเมินกลุ่มเสี่ยง ด้วยการประสานการทำงานร่วมกันของกำลังเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และอาสาสมัครประจำพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          โดย แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน กำชับถึงนโยบายในการทำงาน การรักษาระดับมาตรการในการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ควบคู่กับการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนให้กำลังพลมีการประสานการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เน้นย้ำถึงการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งมาตรการของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการประกาศล็อกดาวน์ไปเมื่อวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2564 แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น อาจมีการขยายวันล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นไปอีก ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้โดยเร็วๆ

          ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอบคุณกำลังพล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำด่านตรวจคัดกรองทุกนายถึงความเสียสละ และอดทน ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วง การให้กำลังใจซึ่งกันและกันถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ขอให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรง เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนมอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับกำลังพล และเจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

*************************

 1,680 total views,  3 views today