“ห่วงใยประชาชน ช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด -19” ผู้ว่าฯ ยะลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมือง

            วันที่ 27 กค.64 ที่บริเวณหน้าอาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้กับนายอำเภอ  ทั้ง 8 อำเภอ  ในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อนำไปให้กับกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ภายหลังจากการที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้บริจาคเงินเดือนเริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อเปิดบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมีภาคเอกชนและภาคประชาชนบริจาคเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้บริจาคเงินเพิ่มเติมอีก ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ มาบริหารเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  ฉะเชิงเทรา อยุธยา  สงขลา  ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

            จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จำนวน 2 ราย ประกอบด้วยนางสาวพนิศศรี แซ่ลุก อายุ 80 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 27 ถ.วิฑูรอุทิศ 12 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และนายยูโช๊ะ ดือราแม อายุ 77 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 5 ถนนวิฑูรอุทิศ 6 ตำบลสะเตง อำภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยบุตรของนายยูโช๊ะ ดือราแม กล่าวว่า ดีใจและขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ส่งถุงยังชีพมาช่วยเหลือความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ของการระบาดโควิด 19 มาให้กับครอบครับ ซึ่งในช่วงของการระบาดของโรค ตนและครอบครัวจะดูแลตนเองเป็นอย่างดีตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อมาสู่ในครอบครัวและคนในสังคม

            อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาได้ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,811 คน ซึ่งเป็นผู้พิการติดเตียง จำนวน 1,532 คน และผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 279 คน แบ่งเป็นอำเภอเมืองยะลา จำนวน 506 ชุด อำเภอรามัน 436 ชุด อำเภอยะหา 219 ชุด อำเภอบันนังสตา 194 ชุด อำเภอเบตง 195 ชุด อำเภอกรงปีนัง 99 ชุด อำเภอธารโต 91 ชุด และอำเภอกาบัง 71 ชุด รวม 1,811 ชุด ทั้งนี้ สิ่งของในถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารกระป๋อง รวมทั้งได้เพิ่มหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ และยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ที่รุนแรงขึ้นช่วงนี้

****************************

 237 total views,  6 views today