แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมพรานไพร กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาของกองกําลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงานในห้วงต่อไปให้สามารถปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พันเอก วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บังคับการกรมทหารพรานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม

             โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ขอชื่นชม และขอบคุณการทำงานของกองกำลังทหารพรานในห้วงที่ผ่านมา ที่ได้สร้างผลงานจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมหลากหลายด้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารพรานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการติดตามการบังคับใช้กฎหมายต่อเป้าหมายสำคัญเร่งด่วน ในวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมและร่วมหารือถึงการทำงานด้านต่าง ๆ ในห่วงต่อไป รวมไปถึงการปรับ แก้ไขการส่งกำลังบำรุงให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสุงสุด ขอให้กำลังพลทุกนายดำรงคงไว้ซึ่งมาตรฐาน และรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีของการปฏิบัติงานเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ฝากผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลการทำงานของกำลังพลอย่างใกล้ชิด หมั่นสร้างกำลังใจให้กำลังพลในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงปลุกอุดมการณ์แก่กำลังพลใหม่ที่จะลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังพลจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักกว่าที่เคย เพราะต้องปฏิบัติงานทั้งด้านความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจในมาตรการ covid-19 ให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่กันอีกด้วย ฝากส่งต่อความห่วงใยให้ถึงกำลังพลให้ปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป”

*************************

 3,147 total views,  6 views today