“ลองกองสานใจสู่สันติ” ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จากผลกระทบ Covid-19

          กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.) และกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) จัดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร “ลองกองสานใจสู่สันติ” ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับซื้อลองกอง กระจายผลผลิตการเกษตรแก้ปัญหาล้นตลาด ราคาตกต่ำจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด Covid-19

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สถานการณ์ covid-19 ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่อย่างยิ่ง โดยเฉพาะขนส่งสินค้า และเข้าไปรับซื้อ  กองทัพบกได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน โดยที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 4 ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด โดยเข้าไปรับซื้อผลผลิต เพื่อส่งไปจำหน่ายนำยังส่วนกลาง ผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และในช่วงนี้เป็นฤดูกาลผลผลิตลองกองออกสู่ตลาด จำนวนมาก  จึงให้ศูนย์สันติวิธีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นศูนย์กลางในการรับซื้อ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี โดยวันนี้รับซื้อมาได้จำนวน 6.5 ตัน ก็จะส่งไปให้เครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตามยอดการสั่งซื้อที่ส่งมา

          โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมกันของทุกส่วนที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 อีกทั้งในช่วงนี้สถานการณ์ในพื้นที่ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้พุ่งเป้าต่อระบบสาธารณูปโภคที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของประชาชน เช่น การก่อเหตุกับขบวนรถไฟขนส่งสินค้า และอื่นๆ ถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยิ่ง  แต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ได้ช่วยกันดูแลเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆในห้วงที่ผ่านมา

           อย่างไรก็ตาม การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยได้มีการประชุมหารือวางแผนการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมขนส่ง  รถไฟก็ได้ประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ขบวนรถขนส่งสินค้าที่ถูกระเบิดก็ได้มีการซ่อมแซมเส้นทาง ซึ่งวันนี้ก็สามารถเปิดทำการได้แล้ว เพื่อจะได้นำผลผลิตทางการเกษตรไปขายสู่ท้องตลาดต่อไป จึงอยากฝากไปยังกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มุ่งหวังซ้ำเติมพี่น้องประชาชน ขอให้หยุดการกระทำนั้นเสีย หากประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งทางหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ได้รับทราบ หรือแจ้งมายังสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตลอดที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-173-2999 เจ้าหน้าที่พร้อมบูรณาการกำลัง เข้าช่วยเหลือดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้ทุกคนเกิดความมั่นใจ

             ด้านนายอับดุลขอเดร์  ดอเราะ เกษตรกรชาวสวนลองกองจังหวัดยะลา กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 อย่างมาก ทั้งการเดินทาง การขนส่ง มีโครงการนี้เข้ามาช่วย เป็นสิ่งที่ดีมาก ชาวสวนทุกคนดีใจมาก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ไม่ทิ้งกัน

             สำหรับโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร “ลองกองสานใจสู่สันติ” ได้ลงพื้นที่ไปรับซื้อลองกองจากชาวสวนโดยตรง  ระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค.64 จำนวน 6.5 ตัน  โดยให้ราคารับซื้อคัดเกรด ตามขนาด เป็น 3 ราคา  คือ

 เกรด A ราคา กิโลกรัมละ  18 บาท

เกรด B ราคา กิโลกรัมละ 12 บาท

เกรด C ราคา กิโลกรัมละ  7 บาท

           โดยจะจัดส่งไปให้ประชาชนในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้มีโอกาสรับประทานลองกองพันธุ์ดี  รสชาติอร่อย ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ

 

********************************

 1,680 total views,  9 views today