ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต.

           วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอกพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ตลอดจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า การลงพื้นที่มาครั้งนี้ ตั้งใจมาเยี่ยม และให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้กำลังพลทุกนายจงภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างมาก  และให้กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง การบังคับใช้กฏหมายต้องไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน สำหรับงานด้านปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาทุกหน่วยได้ดำเนินการขับเคลื่อน และมีการจับกุม บำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากให้กับกำลังพล นั่นคือ การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ขอให้ใช้อย่างระมัดระวัง และอยู่ในกรอบกฎหมาย อย่างสร้างสรรค์ 

            สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ต้องขอบคุณทุกฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน ที่ได้ประสานการทำงานอย่างสอดรับ และร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา  และพัฒนาพื้นที่  และขอให้ภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ตั้งใจทำงานเพื่อแผ่นดิน เป็นที่พึ่งเพื่อประชาชน เป็นที่ภาคภูมิใจแก่กองทัพบกต่อไป

***************************

 2,394 total views,  6 views today