ปัตตานี จัดโครงการ “ร่วมมือร่วมใจกวาดล้างโควิด-19 ในชุมชน”

             วันที่ 9 กันยายน 2564 นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เปิดโครงการ“ร่วมมือร่วมใจกวาดล้างโควิด– 19 ในชุมชน ที่อาคารเอนกประสงค์ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อทำการคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเชิงรุกด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่สามารถรู้ผลได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 15-20  นาที และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด-19 ในชุมชน

            หากพบมีผู้ติดเชื้อก็จะนำไปสู่การแยกกักออกจากพื้นที่ชุมชน โดยมีระบบการดูแลรักษาตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถลดผลกระทบทางสุขภาพ และทางเศรษฐกิจของชุมชน ให้กลับคืนมาสู่วิถีใหม่ ปัญหาทางเศรษฐกิจและงานบริการอื่นๆ ที่เคยได้รับผลกระทบ ก็จะกลับคืนมาสามารถดำรงชีวิตอย่างปกติได้   โดยการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จากจังหวัดปัตตานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลหนองจิก หน่วยงานระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนถิ่น และภาคประชาสังคม ในการปฏิบัติงานฯ พร้อมได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถนการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด สำหรับการคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเชิงรุกด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จะมีการลงพื้นที่ไปตลอดเดือนกันยายนนี้

**********************

 195 total views,  18 views today