ผบ.พล.ร.15 “ไม่ทอดทิ้งกำลัง” ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงยังชีพ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด -19

        วันที่ 9 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. ที่ลานหน้ากองบัญชาการกองพลทการราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย คุณวราภรณ์ หนูสังข์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 15 เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับกำลังพลกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

        ด้วยสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ การใช้ชีวิตประจำวันของกำลังพลและครอบครัว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้ตระหนัก และรับรู้ถึงปัญหา โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ จำนวน 363 ถุง ให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล และครอบครัวชาวค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตลอดจนเป็นการดูแลสวัสดิการของกำลังพล ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนายและเพื่อสร้างการผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

        ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เน้นย้ำให้กำลังพลมีวินัยในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิต อย่าประมาทปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล กรมควบคุมโรค และมาตรการของหน่วยอย่างเคร่งครัด เชื่อมั่นว่าถ้าเราปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวแล้ว พวกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน

**************************

 264 total views,  9 views today