ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง “Army Delivery” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

             เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วยพันโท เด็ดดวง จันทรวงศ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 นายชยุตย์ ชูดวง ปลัดอาวุโสอำเภอแว้ง และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านละหาร์ ชุมชนบ้านลูโบะดาลัม และชุมชนตลาดเทศบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมจัดรถครัวสนาม จากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และ อสม. ร่วมประกอบอาหารกล่องปรุงสุกพร้อมรับประทาน เมนูข้าวกะเพราไก่และไข่ต้ม จำนวน 450 กล่องพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยส่งมอบถึงบ้าน เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19

             ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอีกระลอกเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 401 ราย (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 13 ก.ย.64) ทำให้พี่น้องในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ขาดรายได้ในการดำเนินดำเนินชีวิต ทางกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงจัดกิจกรรมส่งมอบข้าวกล่อง ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน “Army Delivery” ตามนโยบายข้อสั่งการของพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 โดยให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพของหน่วย“ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน”

            โอกาสนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่พื้นที่ห่างไกล ขาดการดูแล และขาดการได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอัครเดช รายอดาโอะ อายุ 26 ปี และนางสาว มาหิรัญ ดาซามิ อายุ 57 ปี โดยได้พบปะให้กำลังใจ สอบถามความเป็นอยู่ และความต้องการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือยามที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน

***********************

 126 total views,  18 views today