แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ธารโต เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดน เน้นย้ำ! การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งป้องกัน covid-19

             เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564  เวลา 11.30 น. ที ฐานปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการที่ 2 หมวดเฉพาะกิจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4432 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน  โดยได้พูดคุยสอบถามถึงสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องของการปฏิบัติงาน เน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง มีความรอบคอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด ก่อนมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 เป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลต่อไป

            โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” วันนี้มาตรวจเยี่ยม แบบไม่ได้บอกกล่าว เนื่องจากอยากมาเห็นสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล จะได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อนำไปดำเนินการหารือ ปรับปรุง แก้ไข ให้กำลังพลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 กำลังพลต้องปฏิบัติงานอย่างเหน็ดเหนื่อย อาจมีวันพักไม่ตรงตามปกติเหมือนที่เคยผ่านมา จึงอยากมาตรวจเยี่ยมกำลังพลในทุกๆพื้นที่ให้ได้ครอบคลุมและมากที่สุด  ขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เน้นย้ำให้กำลังพลมีความพร้อม และตื่นตัวในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความระมัดระวัง รอบคอบ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19″

*****************************

 3,321 total views,  3 views today