ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล จ.สงขลา เน้นย้ำ! ในมาตรการป้องกันตนเอง อย่าประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่

 

            พันเอก สฐิรพงษ์  อาจหาญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย จุดตรวจบ้านควนติหมุน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา, ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ กองร้อยทหารราบที่ 2512 บ้านนาจวก และชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ กองร้อยทหารราบที่ 2512 บ้านควนหรันใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลเพิ่มความเข้มมาตรการป้องกันตนเองในการปฏิบัติงาน} ตรวจสอบระบบฐานลาดตระเวน และการไม่ปฏิบัติซ้ำ มาตรการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ, กำหนดจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมต่อการปฏิบัติจากฝ่ายตรงข้าม เพื่อใช้ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และตั้งจุดตรวจหน้าฐานปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง และเน้นย้ำในมาตรการป้องกันตนเอง อย่าประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงการป้องกันยาเสพติด พร้อมทั้งกำชับกำลังพลให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ยังได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงาน

            ขณะเดียวกัน พันเอก สรรัศมิ์  นิลสลับ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลท่าม่วง และชุดคุ้มครองตำบลเกาะสะบ้า ในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงลา เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำมาตรการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ, กำหนดจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการปฏิบัติ จากฝ่ายตรงข้าม เพื่อใช้ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และตั้งจุดตรวจ หน้าฐานปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

*******************

 219 total views,  3 views today