ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เน้นย้ำ! กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่

            เมื่อวันที่ 10 ต.ค.64 พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ฉก.ตชด.44 เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล เจ้าหน้าที่ ตชด. ชป.พิทักษ์เขื่อนบางลาง ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสที่มารับตำแหน่ง            

            ผบ.ฉก.ตชด.44 รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานของของกำลังพลเจ้าหน้าที่ ตชด. พร้อมเน้นย้ำกำชับกำลังพลห้ามยุ่งเกี่ยวเรื่องอบายมุข การพนัน ยาเสพติด และห้ามสร้างเงื่อนไขในพื้นที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทเข้มแข็ง สามารถตอบโต้เมื่อมีเหตุได้ทันที จากนั้นได้เยี่ยมชมการฝึก ของข้าราชการตำรวจใหม่ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำ ชป.พิทักษ์เขื่อนบางลาง ในการบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรงม้า การบำรุงรักษาเครื่องเรือและส่วนควบเรือ 140 แรงม้า การขับขี่เรือท้องแบน การขับขี่เรือตรวจการ ซึ่งวิชาต่างๆ เหล่านี้ เจ้าหน้าที่ ตชด.ชป.พิทักษ์เขื่อนบางลาง ต้องใช้เป็นประจำในขณะตรวจตราทางน้ำ ในการรักษาความสงบ ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชานที่อาศัยอยู่ติดกับลำน้ำเขื่อนบางลาง

            นอกจากนี้ พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ฉก.ตชด.44 ยังได้เดินทางด้วยเรือของหน่วยเข้าไปตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย กับ เจ้าหน้าที่ ตชด.445 ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย ส่วนที่ 2 ที่ตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อดูแลปกป้องรักษาผืนป่าพระนามาภิไธย หรือ ป่าฮาลาบาลา ในโอกาสที่มารับตำแหน่ง ผบ.ฉก.ตชด.44 คนใหม่

****************************

 234 total views,  3 views today