“เขื่อนท่าพระยาสาย” นั่งชิล…ชมวิวริมน้ำ ถ่ายภาพนกเงือก จุดเช็คอิน กลางใจเมืองนราธิวาส

            ท่าพระยาสายเดิมคือ บริเวณแนวป่าชายเลนริมฝั่งแม่น้ำบางนราจนกระทั่งถึงปากน้ำบางนรา โดยได้มีการขุดดินขึ้นมาถมป่าชายเลนไปจนถึงบาเละฮีเล ฝั่งตรงกันข้ามจะเห็นเขาตันหยงเด่นสง่ารับกับท้องน้ำของแม่น้ำบางนรา ในอดีตท่าเทียบเรือพระยาสายแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่รับและส่งเสด็จของพระยาสายบุรี ชาวบางนราจะเรียกท่าเรือนี้ว่า กาแลรายอสาย (ท่าพระยาสาย)

            สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็นแห่งนี้ ยังเป็นจุดเช็คอินแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่กลางใจเมืองนราธิวาสอีกด้วย ในช่วงเวลาเย็นๆ เป็นเวลาพักผ่อนของชาวนราธิวาส และนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง หลายคนเลือกที่จะมานั่งรับลมชมวิวที่บริเวณเขื่อนท่าพระยาสายแห่งใหม่นี้ หลังจากมีโครงการปรับปรุงเขื่อนท่าพระยาสายจนแล้วเสร็จทำให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น ทั้งยังมีอากาศเย็นสบาย ลมพัดผ่านตลอดเวลา สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกบนแม่น้ำบางนรา ให้ผู้มาเยือนแห่งนี้ได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่กลางใจเมืองนราธิวาส จึงเป็นที่นิยมของประชาชนมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากมีรูปปั้นนกเงือกหลายชนิดมากถึง 101 ตัว ซึ่งเป็นนกที่มีอยู่ในผืนป่าฮาลาบาลา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา อ.แว้งที่ถือได้ว่าเป็นบ้านของนกเงือก ซึ่งผืนป่าแห่งนี้มีนกเงือกอยู่มากถึง 9 ชนิด จากทั้งหมด 13 ชนิด ที่มีในเมืองไทย ถือเป็นดัชนีชี้บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ ได้เป็นอย่างดี

             สำหรับท่าพระยาสายแห่งนี้ เดิมเป็นพลับพลาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อใช้ในการทอดพระเนตรการแข่งขันเรือกอและของ จ.นราธิวาส ที่จัดขึ้นในช่วงเดือน ก.ย.ของทุกปี และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็นของคนในพื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนภูผาภักดี ริมแม่น้ำบางนรา

****************************

 1,273 total views,  6 views today