ผบ.ฉก.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล เน้นย้ำ! รักษาความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

              พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พร้อมด้วย เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ และชุดคุ้มครองตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ร่วมพบปะ พูดคุย แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดระเบียบภายในฐานปฏิบัติการ รวมถึงสอบถามปัญหาข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้เกิดความมั่นใจได้ว่าทุกภาคส่วน มีความร่วมมือและมีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที

              ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้เน้นย้ำด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ไม่เพียงแต่เป็นห่วงด้านการปฏิบัติงาน ยังรวมไปถึงด้านสภาพความเป็นอยู่ที่พักอาศัย และอาหารการกิน พร้อมกำชับการปฏิบัติงานในทุกภารกิจขอให้หน่วยได้ยึดถือตามคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยั่งยืนตลอดไป

********************

 165 total views,  3 views today