นราธิวาส ส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่านราธิวาส เป็นประธานและกล่าวพบปะในกิจกรรมส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดยศอ.บต. ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวขอดุอาร์แก้ผู้ที่จะเดินทางฯ และนางดวงพร  สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส รวมถึงกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

           นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 57 คน ที่ได้เดินทางฯ ในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการทำพิธีอุมเราะห์แบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-18 ก็ขอให้ดูแลตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดด้วย อีกทั้งทุกคนเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรม ให้แสดงออกซึ่งความเป็นคนไทยที่มีมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ

            ด้านนายวิสันติ์  ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยประสบความโชคดี และเป็นคนดีของสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป สำหรับกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 112 คน โดยกำหนดเดินทางวันที่ 28 พฤศจิกายน-17 ธันวาคม2564 ถือเป็นการเดินทางครั้งแรกหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประเทศซาอุดิอาระเบียได้ผ่านปรนมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศของชาวมุสลิมทั่วโลก

 252 total views,  6 views today