รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่มอบสิ่งของและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

               พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบของให้กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่เคลื่อนย้ายมารักษาตัวในค่ายฝึกรบพิเศษสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการดำเนินการของหน่วยกองทัพภาคที่ 4 ถือเป็นนโยบาย และข้อห่วงใยของ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้หน่วยทหาร ใช้อาคารสโมสร หรืออาคารเอนกประสงค์ในค่ายทหารทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์กักตัวชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยสีเขียว และลดปัญหาอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลหลัก ก่อนประสานส่งต่อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามระบบของสาธารณสุข ในแต่ละพื้นที่ต่อไป

               จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางไปยังพื้นที่ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจพื้นที่พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ โดยในพื้นที่ ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดย รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็น ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

               ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “จากสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกหนัก มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น ด้วยความห่วงใย จากแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้ทางทหารมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมสั่งการไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการอพยพ ข้าวของเครื่องใช้ และพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนที่มีพื้นที่ต่ำเสี่ยงต่ออันตรายออกมายังศูนย์อพยพเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ และเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง และหลังจากที่น้ำลดระดับลงแล้วจะเข้าสู่เรื่องของการเข้ามาบูรณะฟื้นฟู ช่วยเหลือกันต่อไป”

************************************

 1,461 total views,  3 views today